Теленор ще подкрепи инициативата „Часът на Земята“ за единайсета поредна година