Теленор с грамота за принос в развитието доброволчеството от работното място за 2018 г.