Теленор продължава с обучения по дигитална безопасност за родители