Теленор подобрява сигурността на дигиталните си канали и въвежда единна парола за достъп