Теленор използва 113% повече зелена енергия през 2017 г.