Теленор дарява компютри на центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Община Ловеч