Телекомите в Европа апелират за по-малко регулация на сектора в името на икономическия просперитет на континента