Технологични прогнози, свързани с музикалната индустрия