Световни бизнес лидери поздравяват Максим Бехар за отличието „Най-добър PR професионалист в Европа“