Студентите отново избират Lidl за най-желан работодател в ритейл сектора