Студенти отново започват работа в Мтел след края на стажантската програма