Студенти от Колежа по МТ&М представиха маркетинга в действие