Стойка Кръстева проведе открита тренировка по бокс с подкрепата на Алианц България