Стартираща прес конференция по проект BGENVIRONMENT-3.001-0004 Училище без отпадъци