Стартира международна инициатива за унифициране на достъпа до информация