Средният приход от абонат, приходите и печалбата на Теленор България растат и през четвъртото тримесечие на 2019 г. 1