Средният приход от абонат, приходите и печалбата на Теленор България продължават да растат и през третото тримесечие на 2019 г.1