Средният приход от абонат, приходите и EBITDA на Теленор България продължават да растат през първото тримесечие на 2019 г.