Смартфони с 30 % отстъпка от Мтел в края на лятото