Сливането на компании е новата техника за развитие на различните браншове в България