Славка Лесидренска става Председател на Борд на съветниците към "Да говорим заедно"