Славка Лесидренска (Слава Леси): „Така масово еуфорични не сме били от САЩ ’94!"