Състоянието на обществото обсъждат преподаватели от Катедра „Приложна и институционална социология“ на ПУ