Ролята на дигитализацията в логистиката става все по-важна