Releva е големият победител в Startup World Cup Bulgaria