Ръст на приетите закони в Централна и Източна Европа. Финансовият сектор и секторът на услугите с най-голям брой промени в регулациите