Публична лекция на тема anti-SLAPP “SLAPP – стратегически съдебни дела срещу участието на обществеността”