Публична лекция на Мария Габриел във ВУТП - програма 11 дкември