Психологът Галинка Чавдарова разяснява възможностите за справяне с депресията при криза