Провеждане на национално събитие "Sparking Innovation"