Притежателите на Mastercard, издадена чрез Pay by Vivacom, могат да спечелят над 1 100 награди