Практически опит и кариерни възможности за студентите, завършили VIVACOM Техническа академия