Повече от половината европейци смятат, че е тяхно изконно право да се почерпят с нещо малко