Подкрепяме борбата с пиратството, но не и репресията върху малкия и средния бизнес в страната