Пловдивският университет приема документи за платено обучение