Пловдивският университет представя книгата „Конституционно право“ на проф. д-р Емилия Друмева