Пловдивският университет и Политехниката на Шенджен откриват първия у нас китайско-български Център за професионално обучение