Платформата за подкрепа и помощ "Да говорим заедно": Новото ни лого е повлияно от Валери Петров