Платформата за подкрепа и помощ ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО днес навършва точно една година