Платформа АГОРА и 9 общини инициираха създаването на общински фондове за подкрепа на местни инициативи