Плановете i-Тraffic от VIVACOM идват с удвоени МВ за целия срок на договора