Писмо с мастило от основните замърсители на въздуха връчиха сдружение “Въздух за здраве” на кмета на Столична община