Пилотен проект за дистанционно отчитане на водомери стартира в София