ПУ организира лекция за свободата на мисълта, съвестта и религията в българските университети