PR бизнесът е най-важният елемент от маркетинг микса по време на COVID-19