ПОЗИЦИЯ НА БАПРА ОТНОСНО ЛИПСАТА НА АДЕКВАТНА КОМУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНА ПАНДЕМИЯ