ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПОСРЕЩНА СТУДЕНТИ-РУСИСТИ ОТ ОСЕМ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ