Отново тръгва безплатна пациентска линия за консултации в условия на COVID-19