Онур Киразджъ влиза в Консултативния съвет на Нетера