Община Севлиево разполага с иновативна система за измерване на качеството на атмосферния въздух от Vivacom